Nguyễn Phúc

Thank you for an excellent holiday you made for us to visit your beautiful country. The quality of the trip was above what we expected. We felt like we were being treated royally on your tour. We already miss Vietnam and want to come back your way

Xem thêm

Giới thiệu: Cụm địa đạo Động So - A Túc

» Di tích lịch sử cách mạng » Giới thiệu: Cụm địa đạo Động So - A Túc

Để chuẩn bị sức người, sức của, chi viện kịp thời cho các chiến trường, ngay từ những năm 1966 quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng đã chủ trương xây dựng một số hầm chứa vũ khí, quân trang, quân dụng, gần ngay tuyến đường Hồ Chí Minh lịch sử và cụm địa đạo Động So - A Túc ra đời trong hoàn cảnh đó. Cụm địa đạo Động So - A Túc khoảng 10 cái, được thiết kế theo hình chữ U, cửa vòm cao 1,55m - 1,8m, rộng 1,2m, dài từ 12 đến 18m. Sự tồn tại và hoạt động của cụm di tích Động So - A Túc đã giải quyết tốt yêu cầu về vật chất kỹ thuật cho bộ đội ta trong cuộc Tổng tấn công Mậu Thân 1968. Đồng thời là trạm trung chuyển một khối lượng hàng hoá lớn, kịp thời cho các chiến trường miền Nam. Cụm địa đạo Động So - A Túc gắn liền với sự lớn mạnh và phát triển của tuyến đường mang tên Bác là niềm tự hào của quân dân Thừa Thiên Huế anh hùng. Cụm địa đạo Động So – A Túc đã được xếp hạng là di tích cấp Quốc gia.

Theo Dư địa chí Thừa Thiên Huế