Nguyễn Phúc

Thank you for an excellent holiday you made for us to visit your beautiful country. The quality of the trip was above what we expected. We felt like we were being treated royally on your tour. We already miss Vietnam and want to come back your way

Xem thêm

Chương trình Lễ hội A Riêu Car truyền thống huyện A Lưới năm 2016

» Tin tức & sự kiện » Tin du lịch A Lưới » Chương trình Lễ hội A Riêu Car truyền thống huyện A Lưới năm 2016

Lễ hội A riêu Car là dịp để các dân tộc hội tụ, thể hiện tinh thần đoàn kết, tính cộng đồng, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống. A riêu Car trở thành ngày hội lớn nhất để cộng đồng các tộc người Pa Cô, Tà Ôi, Ka Tu, Pa Hi cùng các dân tộc anh em khác đang sinh sống trên đại ngàn dãy Trường Sơn hùng vỹ gắn bó bền chặt hơn, thể hiện sắc màu văn hóa các dân tộc với sự đa dạng, phong phú về bản sắc, phong tục, tập quán và lễ hội. Những nét văn hóa truyền thống mang đậm bản sắc riêng biệt từ xa xưa vẫn còn được lưu giữ cho đến hôm nay.

 

STT

CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

I   

Thực hiện phong tục tập quán trước khi trình diễn lễ hội

Ngày 9/3/2016

Trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng các dân tộc huyện

II

Tái hiện các Nghi lễ chính:

Ngày 10/3/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng các dân tộc huyện

  1

Tiếp đón đại biểu tham dự Lễ hội

Từ 7h30 – 8h00

 

  2

Nghi lễ Pa đoh ân đoong

(Khai hội)

 Từ 8h00 – 8h20

  3

Nghi lễ  Veel moot (Đón khách)

Từ 8h20 – 8h40

  4

Nghi lễ Pa dưưn veel

(Vũ điệu chào mừng lễ hội)

Từ 8h40 – 9h10

  5

Nghi lễ Chật Ty riaq

(Đâm trâu sân khấu hóa)

Từ 9h10 – 9h40

 

  6

Nghi lễ Tực A riêu Car

 (Cúng A riêu Car)

Từ 9h40 - 10h10

  7

Nghi lễ Moot Câr hoot, coat pâr nai (Gửi gắm, Định ước)

Từ 10h10 - 10h40

 

  8

Nghi lễ Pa choo tâm mooi

 (Tiễn khách)

Từ 10h40 - 11h10

 

  9

Nghi lễ Zi Zar

(Báo hiệu lễ hội A riêu Car kết thúc)

 Từ 11h10 – 11h30

 10

Nghỉ ngơi và dùng bữa tiệc lễ hội A riêu Car

Từ 11h30 – 12h30

  11

Tổ chức tái hiện Nghệ thuật dân gian và kết thúc lễ hội A riêu Car các dân tộc huyện A Lưới năm 2016.

 

Từ 19h00 - 21h30

Thi Thi