Nguyễn Phúc

Thank you for an excellent holiday you made for us to visit your beautiful country. The quality of the trip was above what we expected. We felt like we were being treated royally on your tour. We already miss Vietnam and want to come back your way

Xem thêm

Nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu, khảo sát, xây dựng hồ sơ khoa học di sản nghề dệt Dzèng truyền thống tộc người Tà Ôi, huyện A Lưới"

» Văn hóa » Nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu, khảo sát, xây dựng hồ sơ khoa học di sản nghề dệt Dzèng truyền thống tộc người Tà Ôi, huyện A Lưới"

 

   
 

Sở VH,TT&DL tỉnh Thừa Thiên Huế vừa nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu, khảo sát, xây dựng hồ sơ khoa học di sản nghề dệt Dzèng truyền thống tộc người Tà Ôi, huyện A Lưới”.

 

Đây là đề tài được triển khai trong 2 năm (2013-2014), với mục tiêu xây dựng hồ sơ khoa học trình Bộ VH,TT&DL công nhận là di sản văn hóa phi vật thể, nhằm bảo tồn và phát triển nghề dệt Dzèng truyền thống và các hoạt động văn hóa liên quan của đồng bào Tà Ôi.

Đề tài đã xây dựng bộ hồ sơ khá đầy đủ thông qua việc khảo sát, nghiên cứu về nghề dệt Dzèng, trong đó gồm hình ảnh mô tả quy trình kỹ thuật dệt Dzèng, nghệ nhân dệt Dzèng, các sản phẩm, thành phẩm, các mẫu hoa văn, mô típ trang trí với trên 100 mẫu; lấy ý kiến về việc cam kết bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của các nghệ nhân làm nghề dệt Dzèng, đồng thời phối hợp sản xuất phim tư liệu khoa học di sản và hệ thống hóa một cách bài bản những nội dung, giá trị đặc trưng của nghề dệt Dzèng Tà Ôi.

 

Dệt Dzèng truyền thống của người Tà Ôi tại Festival nghề truyền thống Huế 2013

Quá trình thực hiện đề tài, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng được bộ hồ sơ khá đầy đủ thông qua việc khảo sát, nghiên cứu về nghề dệt Dzèng truyền thống của tộc người Tà Ôi, là cơ sở để xây dựng hồ sơ khoa học trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể. Trong đó chứa đựng các thông tin về hình ảnh mô tả quy trình kỹ thuật dệt Dzèng, nghệ nhân dệt Dzèng, các sản phẩm, thành phẩm, các mẫu hoa văn, mô típ trang trí với trên 100 mẫu. Qua đó cũng đã lấy ý kiến việc cam kết bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của các nghệ nhân thực hành nghề dệt Dzèng. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã phối hợp với VTV Huế sản xuất phim tư liệu khoa học di sản nghề dệt Dzèng truyền thống của người Tà Ôi, hệ thống hóa một cách khoa học, bài bản những nội dung, giá trị đặc trưng của nghề dệt Dzèng Tà Ôi.

Việc triển khai đề tài nghiên cứu khoa học về dệt Dzèng trong thời điểm hiện nay có ý nghĩa rất quan trọng không chỉ để khôi phục, phát triển nghề dệt Dzèng truyền thống đang đứng trước nguy cơ mai một, thất truyền, mà còn góp phần bảo tồn, gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa độc đáo của đồng bào tộc người Tà Ôi gắn với nghề dệt Dzèng độc đáo của họ.

                                                                              www.thuathienhue.gov.vn (CTV)