Nguyễn Phúc

Thank you for an excellent holiday you made for us to visit your beautiful country. The quality of the trip was above what we expected. We felt like we were being treated royally on your tour. We already miss Vietnam and want to come back your way

Xem thêm

Xây dựng hồ sơ khoa học về nghề dệt Dzèng của người Tà Ôi

» Văn hóa » Xây dựng hồ sơ khoa học về nghề dệt Dzèng của người Tà Ôi

Sở VH-TT&DL vừa nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu, khảo sát, xây dựng hồ sơ khoa học di sản nghề dệt Dzèng truyền thống tộc người Tà Ôi, huyện A Lưới”.

Đây là đề tài được triển khai trong 2 năm 2013-2014 với mục tiêu khảo sát, nghiên cứu, bảo tồn, phát huy nghề dệt Dzèng truyền thống của đồng bào Tà Ôi, trên cơ sở đó xây dựng hồ sơ khoa học trình Bộ VH-TT&DL công nhận là di sản văn hóa phi vật thể. 

Sở VH-TT&DL đã xây dựng bộ hồ sơ khá đầy đủ thông qua việc khảo sát, nghiên cứu về nghề dệt Dzèng truyền thống của tộc người Tà Ôi; trong đó gồm hình ảnh mô tả quy trình kỹ thuật dệt Dzèng, nghệ nhân dệt Dzèng, các sản phẩm, thành phẩm, các mẫu hoa văn, mô típ trang trí với trên 100 mẫu; lấy ý kiến về việc cam kết bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của các nghệ nhân làm nghề dệt Dzèng, đồng thời phối hợp sản xuất phim tư liệu khoa học di sản và hệ thống hóa một cách bài bản những nội dung, giá trị đặc trưng của nghề dệt Dzèng Tà Ôi.

                                                                                                                                                           Theo http://baothuathienhue.vn